Techniczna strona zawodu kosmetyczki

Technik usług kosmetycznych należy do zawodów usługowych, których podmiotem pracy jest człowiek. Jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca oraz pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. Aby móc wykonywać zawód technika usług kosmetycznych potrzebne jest odpowiednie przygotowanie. Praca technika usług kosmetycznych ma charakter indywidualny i samodzielny w zakresie sposobu i metod wykonywanych zabiegów. Odbywa się w oparciu o własne wiadomości, umiejętności praktyczne i doświadczenie. Każdy klient potrzebuje więc indywidualnego podejścia. W czasie pracy technik usług kosmetycznych ma stały kontakt z ludźmi. Swoim postępowaniem i pracą oraz wyglądem tworzy wizerunek firmy i lansuje nowe produkty, takie jak kosmetyki z alg morskich, szampony Monat, peelingi z alg, mydła z alg czy też masła do ciała z algami. Praca odbywa się w pomieszczeniu zwykle w systemie 8 godzinnego dnia pracy, chociaż sezonowo może pracować dłużej. Aby wykonywać określone obowiązki zawodowe kandydat musi być do tego odpowiednio przygotowany pod kątem predyspozycji osobistych i wymogów formalnych. Cechy dobrego technika usług kosmetycznych to ogólny dobry stan zdrowia, dobry wzrok i słuch. Musi posiadać też odpowiednie zdolności manualne, prawidłową wymowę, umiejętność nawiązywania kontaktów, postępowania z ludźmi oraz zdolność przekonywania ich do ewentualnych zmian dotychczasowych nawyków. Ważna jest też dokładność, skrupulatność, dyskrecja, pogoda ducha i łagodne usposobienie. Przyda się też umiejętność pracy rutynowej bez utraty zdolności do postrzegania istotnych szczegółów, a również umiejętności organizacyjne i kultura osobista