Paląca kwestia opakowań jednorazowych

Większość śmieci, które generujemy niestety nie podlega recyklingowi. Decydenci zarządzający Unią Europejską starają się to ograniczyć poprzez wprowadzanie regulacji mających na celu zminimalizowanie użycia opakowań jednorazowych, które stanowią bardzo duży procent śmieci, z którymi nie wiadomo potem co robić. Dzięki takim regulacjom coraz bardziej popularne stają się ekologiczne opakowania jednorazowe, takie jak ekologiczne słomki, słomki ze słomy, naczynia z trzciny cukrowej i inne naczynia ekologiczne. A co dzieje się z bardziej tradycyjnymi odpadami? Dowożone w kontenerach samochodowych odpady przeznaczone do spalenia trafiają do spalarni. Punkt przyjęcia i ewidencji wyposażony jest w automatyczne wagi pomostowe wraz z elektronicznym systemem rejestracji pojazdów. Średnio na wadze rejestrowanych jest ponad 1000 ton odpadów dziennie, to około 50 samochodów dostawczych. Specjalna bramka umieszczona na początku drogi dojazdowej na plac badawczy przed budynkiem wyposażona w zestaw detektorów wykrywa obecność radioaktywnych składników lub pierwiastków promieniotwórczych, które mogą znaleźć się w odpadach. Wynik pomiaru radioaktywności odpadów jest przekazywany do centralnej dyspozytorni. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu promieniowania pojazd jest niezwłocznie zatrzymywany i poddawany odpowiedniej procedurze kontrolnej zależnej od skali przekroczenia dopuszczalnej wartości. Zbiornik na odpady i powiązany z nim plac to bardzo istotny segment spalarni odpadów. Klapy ośmiu stanowisk otwierane są tylko na czas rozładunku odpadów. Panujące w bunkrze ciśnienie sprawia że na zewnątrz nie przedostają się żadne wyziewy. Tam ciężarówki są opróżniane, a śmieci trafiają do procesu spalania.