Jak przebiega budowa domu pod klucz?

Decydując się na budowę domu inwestor musi określić w jakim stopniu będzie mógł uczestniczyć w przedsięwzięciu. Jeśli dysponuje odpowiednią ilością czasu i wiedzą może samodzielnie zatrudniać ekipy budowlane, dostarczać materiały budowlane czy brać udział w robotach, co pozwoli mu zaoszczędzić w procesie inwestycyjnym. Istotą budowy domu pod klucz jest wybór jednego wykonawcy, który bierze na siebie odpowiedzialność i zapewnia podwykonawców. To ona też odpowiada za obszary takie jak zarządzanie usterkami czy całościowe zarządzanie budową. Dlatego tego typu firmy korzystają często z narzędzi, które usprawniają taki management (np. oprogramowanie dla budownictwa). Do zadań takich podmiotów należy również koordynowanie procesu inwestycyjnego, jak i dostarczanie materiałów budowlanych. Główną zaletą budowy pod klucz jest stosunkowo krótki czas budowy. Jest to istotne zwłaszcza jeśli właściciel budowanego domu mieszka na czas jego budowy w mieszkaniu, którego utrzymanie generuje koszty. Budowa domu pod klucz jednocześnie nie wymaga od inwestora specjalistycznej wiedzy z dziedziny budownictwa, gdyż nie bierze on czynnego udziału w pracach budowlanych. Wadą tego systemu wznoszenia domu jest natomiast stosunkowo wysoki koszt przy budowie domu pod klucz. Kierownik budowy zatrudniony przez wykonawcę może działać na jego rzecz niekoniecznie z korzyścią dla inwestora. Warto dlatego rozważyć zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego.